Patent na patent

Najbardziej znanym przykładem walki o prawo do korzystania z określonego wzoru był wniosek francuskiego twórcy działającego pod firmą Christian Louboutin o rejestrację na amerykańskim rynku szpilek z czerwona podeszwą jako znaku towarowego.  Pomimo wielu głosów sprzeciwu dochodzących ze strony konkurencji spór miał swój finał w sądzie i został rozstrzygnięty na korzyść producenta charakterystycznych butów. Także na rodzimym rynku nie brakuje osób chcących zastrzec sobie wyłączność do danego produktu. Według informacji GUS na rok 2013 „Polska w liczbach” w naszym kraju zgłoszono do opatentowania 3 878 produktów. Część z nich stanowiły przedmioty, które  nosimy na co dzień.

Ustawa prawo własności przemysłowej reguluje między innymi stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców.
Chcąc opatentować, a więc objąć ochroną prawną dany produkt, w pierwszej kolejności zastanowić się należy, czy jest on wynalazkiem, wzorem użytkowym, czy wzorem przemysłowym. Na wynalazki udzielane są patenty, na wzory użytkowe – prawa ochronne. Patent udzielany jest – bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego zastosowania. Poprzez uzyskanie patentu przedsiębiorca nabywa  prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo to trwa nieprzerwanie przez 20 lat od momentu zgłoszenia wynalazku w urzędzie patentowym. Warto pamiętać, że nie podlegają opatentowaniu wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzorem użytkowym jest zaś nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.

Przedmiotem ochrony w świecie mody mogą być zarówno wynalazki, jak i wzory użytkowe i przemysłowe. Innowacyjne rozwiązania technologiczne w przemyśle odzieżowym, takie jak na przykład samosznurujące się buty znane z filmu „Podróż do przyszłości”, ale także unikalne torebki i ubrania są coraz częściej  zgłaszane do Urzędu Patentowego z wnioskiem o ich wpis na listę produktów objętych ochroną. Takie zgłoszenie daje ich producentowi prawo do ich wyłącznej produkcji oraz świadomość, że dany wzór nie zostanie wykorzystany bez ich wiedzy i zgody.

Batalia o patent na czerwone podeszwy opłaciła się Christian Louboutin. Ich unikatowa forma przypadła do gustu rzeszom kobiet, a w 2012 r. botki z czerwonymi podeszwami zostały okrzyknięte przez Footwear News oraz Saks Fifth Avenue najseksowniejszymi butami świata. Dodajmy tylko, że główna nagroda w tym konkursie wynosiła 10 000 dolarów, jednak ta kwota jest niczym w porównaniu z wpływami ze sprzedaży charakterystycznych butów.

Powrót do listy wpisów