Konferencja & WorkShop 16 marca 2016 r. Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

  • Jak rynek finansowy poradził sobie z przełożeniem regulacji prawnych na procesy organizacyjne?
  • W jaki sposób wdrażane rozwiązania wpłynęły na koszty obsługi Klienta?
  • Jakie nowe wyzwania i wątpliwości pojawiają się po wdrożeniu regulacji?
  • Sytuacje niestandardowe, jak sobie z nimi radzić, jak z tymi problemami radzą sobie inni?
  • Jak efektywnie zaprojektować i zarządzać procesem reklamacji w instytucji finansowej?

Na te i na wiele innych pytań odpowiemy podczas konferencji.

Wspólnie z Państwem i zaproszonymi Ekspertami z różnych obszarów rynku finansowego wypracujemy najlepsze praktyki w oparciu o przygotowane case study i workshop, spróbujemy znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Czas spędzony na warsztatach będzie wypełniony praktyczną wiedzą, a wymiana doświadczeń pozwoli na wypracowanie najlepszych praktyk wewnątrz każdej z branż. Kwintesencją spotkania będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań, takich które będą spełniały nakładane przez ustawę wymagania, a jednocześnie będą efektywne, proste, bezpieczne a przede wszystkim w świetle poprawy rentowności optymalne kosztowo dla organizacji będącej podmiotem rynku finansowego. Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji to akt prawny, który wchodząc w życie 11 października 2015 roku wprowadził sporo zamieszania wśród podmiotów rynku finansowego. Wprowadzone ustawą regulacje prawne, dając ogromny oręż w ręce Klientów, nałożyły tym samym ogrom obowiązków i sankcji na podmioty rynku finansowego.

Cel konferencji to Teoria – Praktyka – Biznes poprzez:

Usystematyzowanie wiedzy z zakresu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

Case study - analiza praktyk rynkowych w zakresie adaptacji Ustawy do realiów biznesowych

WorkShop - praktyczne warsztaty pozwolą wypracować najlepsze praktyki zarządzania procesami reklamacyjnymi, właściwie definiować i identyfikować zgłoszenia reklamacyjne aby procesy operacyjne były optymalne i efektywne kosztowo

Spotkanie Praktyków i nieoceniona wymiana doświadczeń podczas warsztatów

Konferencja dedykowana jest w szczególności osobom, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z obsługą reklamacji, zarządzają procesami reklamacyjnymi, obsługą i utrzymaniem Klienta, jakością w instytucjach finansowych – Bankach, Towarzystwach Ubezpieczeń, firmach pożyczkowych i innych instytucjach finansowych, jak również podmiotom współpracującym z ww. w zakresie obsługi Klienta, windykacji, Call Center, Contact Center, oraz innym firmom świadczącym usługi na rzecz podmiotów rynku finansowego.

Ramowy plan konferencji:

9.00-9.15 Powitanie i rejestracja uczestników

Część I Teoria i Praktyka

9:15 - 10:15 Adaptacja ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym w procesach biznesowych – teoria i praktyka w kontekście 5 miesięcy doświadczeń. Proces zarządzania reklamacjami w sektorze instytucji pożyczkowych – Case Study

10:15 - 11:00 Rzecznik Finansowy – jego kompetencje i uprawnienia oraz obowiązki podmiotów rynku finansowego – teoria i praktyka

11:00 - 11:15 Przerwa kawowa

11:15 - 12:15 Postępowanie pojednawcze – zasady postępowania, skutki dla podmiotów rynku finansowego – teoria i praktyka, jak skutecznie przygotować organizację i pracowników

12:15 - 13:00 Podmioty zewnętrzne jako uczestnicy procesu reklamacyjnego. Jak skutecznie zorganizować współpracę z podmiotami zewnętrznymi w kontekście ustawy, jak zabezpieczyć interesy podmiotu rynku finansowego. Współpraca z firmą windykacyjną w świetle ustawy – efektywne zarządzanie procesem reklamacyjnym – Case Study

13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa

Część II Praktyka i Biznes

14:00 - 15:30 WorkShop – zajęcia warsztatowe w zespołach branżowych. Praca w oparciu o case study

15:30 - 15:45 Przerwa kawowa

15:45 - 16:30 WorkShop - zajęcia warsztatowe w zespołach branżowych

16:30 - 17:00 Podsumowanie warsztatów i wręczenie dyplomów

Prelegenci: Piotr Kaniowski - radca prawny, Sylwester Pietrzyk - trener i praktyk biznesu, Piotr Kaczmarski -  menedżer, ekonomista, ekspert, praktyk w obszarze Customer Service Management, Paweł Świrydziuk - Dyrektor Departamentu Procesu CMS – Intrum Justitia, Konrad Hofman - radca prawny

Organizatorzy:

Progress Management Partners Sp. z o.o.

New City, ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa

http://www.pmp-group.pl

Kontakt i zgłoszenia pod adresem: szkolenia@pmp-group.pl

Powrót do listy wpisów